Om klinikken

Klinikken “Alekna” tilbyr utredning og behandling for alle typer psykiske lidelser hos voksne. Her behandles:

  • Stemningsforstyrrelser,
  • Angslidelser,
  • Tilpasningsforstyrrelser,
  • Psykotiske lidelser (schizofreni, schizotyp personlighetsforstyrrelse, schizoaffektiv lidelse),
  • Somatoforme lidelser,
  • Spiseforstyrrelser,
  • PTSD – Post Traumatisk Stress Lidelse,
  • Personlighetsforstyrrelser og adferdsforstyrrelser, forstyrrelser av psykologisk utvikling og følelsesmessige forstyrrelser,
  • Alkoholavhengighet, psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser forårsaket av alkohol-, rus- og legemidellmisbruk.

Raimundas Alekna -psykiater psykoterapeut, har arbeidet innenfor psykiatri siden 1985. Han har lang erfaring med behandling av psykosomatiske lidelser, PTSD og alle typer avhengighetssykdommer.